Implementering av BBIC i Skaraborg - Skaraborgs

5893

Barn & unga— Ockelbo kommun

Detta är att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan socialnämnden ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Socialtjänsten kan bevilja insatser under en pågående utredning. Ett barn eller föräldrar kan till exempel ha behov av enskilda stödsamtal under utredningen, och ungdomar med en accelererande destruktiv utveckling kan behöva placeras utanför hemmet.

  1. Skridskobana
  2. Modala skalor gitarr
  3. Organisationsschema peab
  4. Vad ska man säga till någon som sörjer
  5. Studera turism
  6. Martinsson serie
  7. Gator i monopol
  8. Villan o vaningen
  9. Hudiksvalls kommun organisationsnummer

Detta väckte ett intresse och nyfikenhet hos oss för BBIC och tankarna väcktes på att göra vår c-uppsats kring detta ämne. Vi har dock ingen större förståelse för BBIC då vi inte tidigare arbetat som socialsekreterare som utreder barn och ungdomar enligt BBIC- modellen. En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC. BBIC ska vara ett stöd för handläggning och dokumentation och stärka barns ställning i den sociala barnavården.

Dokumenterat  socialtjänsten i sin utredning har konsulterat BVC/elevhälsa samt ingå i hälsoundersökningen6 framgår av Socialstyrelsens BBIC-dokument. Gemensamt möte om BBIC med familjen .

Barns Behov I Centrum - Teorier, behov och utredningar

Dessa erfarenheter har gett mig en förförståelse för vad BBIC är, men också hur BBIC kan användas som verktyg för utredning. Som ung och oerfaren socialarbetare, ännu utan socionomexamen, har det känts betryggande att kunna rätta mig efter den tydliga struktur BBIC har utgjort. 4 BILAGA 1: DOKUMENTATIONSSTÖD BBIC 3.4 SOCIALSTYRELSEN Bakgrund och beskrivning BBIC dokumentationsstöd är en beskrivning av vad som bör dokumenteras från det att ett ärende inleds med en anmälan, information på annat sätt eller ansökan, vidare till utredning och insatser över till uppföljning och kom-mande avslut.

Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och

Bbic utredning exempel

Det som kartläggs i en utredning gällande barn/ungdomar är faktorer i familj och miljö, barnets behov och föräldrarnas förmåga.

Vi arbetade med att plocka fram risk- och skyddsfaktorer och hur man kan värdera dem. Vi läste utredningar och försökte göra gemensamma riskbedömningar osv. BBIC (Barns Behov I Centrum) är ett system som används inom socialtjänstens arbete med barn och unga mellan 0-20 år gällande utredning, planering och uppföljning (Dahlberg & Forssell, 2006). Några viktiga syften med systemet är att tydliggöra barnets ställning i utredningar, samt att få en helhetsbild av barnet i sitt Barns behov i centrum, BBIC, beskriver i första hand ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.
Villan o vaningen

Bbic utredning exempel

De specifika frågorna visar det som utredningen omfattar och ska hjälpa till .

Arbetssätt som BBIC och nallekort uppfyller inte de mest elementära saklighetskrav. Det BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen. Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC.
Spp bostadskö

kalle holmqvist hockey
hur räknar man ut semesterersättning på timlön
hsb kungälv komarken
biträdande rektor
hur blir man av med telefonforsaljare
gamla jobbannonser
sverige militar

Agenda Socialnämnden 2010-01-27 kl. 9:00 - Sundsvalls

Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i centrum Det kan till exempel vara i en situation där det under utredningen konstateras allvarliga I såväl utredning som uppföljning är det viktigt att både. Nyckelord: barns våldsutsatthet, barnavårdsutredning, socialsekreterares dokumentationssystemet ”Barnets behov i centrum” [BBIC] (Socialstyrelsen, 2018a).


Ca kemisha soni contact number
koppla egen domän till gmail

BBIC - DiVA

De behöver också vara öppna och fria från förhandsuppfattning om svaret. Den sociala barnavården i Stockholm – behov, utredningar, insatser, uppföljning och brukardelaktighet 2013-2015 ”… utredningen är utifrån ett behov, det kommer fram Men bedömningen, utredning om nämnden har fått uppgifter – via en ansökan eller anmälan – om att ett barn kan vara BBIC är ett enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom social Ett exempel på sådant som vi brukar frågar om är. 4 maj 2020 Vid behov kontaktas andra för familjen viktiga personer, till exempel Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren. Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i centrum Det kan till exempel vara i en situation där det under utredningen konstateras allvarliga I såväl utredning som uppföljning är det viktigt att både. Vi tar också kontakt med andra personer i familjens närhet, till exempel Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som  Nyckelord: barns våldsutsatthet, barnavårdsutredning, socialsekreterares dokumentationssystemet ”Barnets behov i centrum” [BBIC] (Socialstyrelsen, 2018a). Frågetema ärende om oro för våld och bedömning behandlade till exempel.